ჭაბუკ ძალოსანთა ჩემპიონატი გადაიდო

26-ნოე-2020
სიახლეები

სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი ვი­თა­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით მოქ­მედ­მა უწყე­ბა­თა­შო­რის­მა სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭომ 28 ნოემბრიდან ქვე­ყა­ნა­ში მოქ­მე­დი წერ­ტი­ლო­ვა­ნი შე­ზღუდ­ვე­ბის გამ­კაც­რე­ბი­სა და გა­ფარ­თო­ე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო.

აღნიშნულიდან გამომდინარე 1-2-3 დეკემბერს ქ.ზუგდიდში ჩასატარებელი საქართველოს ჭაბუკ ძალოსანთა ჩემპიონატი გადაიდო. დამატებით ინფორმაციას გაცნობებთ მოგვიანებით.

მსგავსი
სიახლეები